Căile sensibilităţii exteroceptive a maduvei spinarii

1. Calea sensibilităţii termice şi dureroase

Receptorii se găsesc în piele. Pentru sensibilitatea dureroasă, ca şi pentru cea termică, receptorii sunt terminaţiile nervoase libere.

Protoneuronul se află în ganglionul spinal. Dendrita lui este lungă şi ajunge la receptori, iar axonul pătrunde în măduvă.

Deutoneuronul se află în neuronii senzitivi din cornul posterior al măduvei. Axonul lui trece în cordonul lateral opus, unde formează fasciculul spinotalamic lateral, care, în traiectul său ascendent, străbate măduva şi trunchiul cerebral, îndreptându-se spre talamus.

Al III-lea neuron se află în talamus. Axonul lui se proiectează pe scoarţa cerebrală, în aria somestezică I din lobul parietal.

2. Calea sensibilităţii tactile grosiere (protopatică)

În piele, receptorii sunt reprezentaţi de corpusculii Meissner şi de discurile tactile Merkel.

Protoneuronul se află în ganglionul spinal. Dendrita acestui neuron, lungă, ajunge la nivelul receptorilor, iar axonul pătrunde pe calea rădăcinii posterioare în măduvă.

Deutoneuronul se află în neuronii senzitivi din cornul posterior. Axonul acestor neuroni trece în cordonul anterior opus, alcătuind fasciculul spinotalamic anterior, care, în traiectul său ascendent, străbate măduva, trunchiul cerebral şi ajunge la talamus.

Al III-lea neuron se află în talamus. Axonul lui se proiectează pe scoarţa cerebrală, în aria somestezică I.

3. Calea sensibilităţii tactile fine (epicritice)

Utilizează calea cordoanelor posterioare, împreună cu calea proprioceptivă kinestezică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.