Structura unui analizator

Fiecare analizator este alcătuit din trei segmente: periferic, intermediar şi central.

1. Segmentul periferic (receptorul) este o formaţiune specializată, care poate percepe o anumită formă de energie din mediul extern sau intern, sub formă de stimuli.

2. Segmentul intermediar (de conducere) este format din căile nervoase prin care impulsul nervos conduce stimulii şi este transmis la scoarţa cerebrală. Căile ascendente sunt directe şi indirecte. Pe calea directă, cu sinapse puţine, impulsurile sunt conduserapid şi proiectate într-o arie corticală specifică fiecărui analizator, iar pe calea indirectă (sistemul reticular ascendent activator), impulsurile sunt conduse lent şi proiectate cortical, în mod difuz şi nespecific.

3. Segmentul central este reprezentat de aria din scoarţa cerebrală la care ajunge calea de conducere şi la nivelul căreia stimuliisunt transformaţi în senzaţii specifice.

Pentru a percepe o senzaţie, sunt necesare:
→ prezenţa unui stimul caracteristic, capabil să declanşeze un răspuns la nivelul sistemului nervos;

→ prezenţa unui receptor care să transforme stimulul într-un impuls nervos. Un receptor este o terminaţie dendritică specializată a unui neuron senzitiv sau celula receptoare specializată asociată lui;

→ conducerea impulsului nervos (senzaţia) de la receptor la creier pe o cale nervoasă;
→ interpretarea senzaţiei sub forma percepţiei în arii cerebrale specifice.

Numai impulsurile care ajung la cortexul cerebral sunt interpretate conştient. Cele care se opresc în etajele inferioare iniţiază o activitate efectorie reflexă, fără a fi conştienţi de ea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.