Analizatorii

Analizatorii sunt sisteme morfo-funcţionale prin intermediul cărora, la nivel cortical, se realizează analiza cantitativă şi calitativă a stimulilor din mediul extern şi intern, care acţionează asupra receptorilor. Excitaţiile propagate pe căile senzitive determină, în ariile corticale, formarea de senzaţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.