Câmpul receptor şi acuitatea senzorială a pielii

Câmpul receptor al unui neuron implicat în sensibilitatea cutanată este aria tegumentară a cărei stimulare determină modificări în rata de descărcare a neuronului respectiv. Suprafaţa câmpului receptor este în raport invers proporţional cu densitatea receptorilor din regiune.

Acuitatea tactilă se caracterizează prin pragul de percepere distinctă a două puncte diferite şi este distanţa minimă la care, prin stimularea a două puncte apropiate, subiectul percepe atingerea fiecăreia dintre ele. Valoarea acesteia variază între 2 mm la vârful limbii şi 50 mm în anumite zone de pe toracele posterior.

Când un obiect bont atinge tegumentul, pot fi stimulate mai multe câmpuri receptoare. Cele aflate în centrul zonei, unde atingerea a fost mai puternică, vor fi stimulate mai puternic decât cele aflate la periferie. Senzaţia este însă de atingere unică, cu definirea precisă a marginii obiectului. Acest fapt este posibil datorită procesului de inhibiţie laterală. Aceasta apare la nivelul SNC. Neuronii stimulaţi mai puternic inhibă neuronii câmpurilor receptoare periferice prin neuronii de asociaţie, cu traiect lateral în SNC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.