Segmentul de conducere

Segmentul de conducere al analizatorului cutanat este alcătuit din 3 neuroni:

1. Protoneuronul (primul neuron) are corpul celular situat la nivelul ganglionului spinal, dendrita sa la nivelul pielii preluând influxul nervos de la receptori, iar axonul său făcând sinapsa cu al II-lea neuron (deutoneuronul). Axonul protoneuronului face sinapsă cu deutoneuronul (cel de al II-lea neuron).

Atunci când deutoneuronul este situat în bulbul rahidian, axonul protoneuronului intră în structura fasciculelor spinobulbare Goll şi Burdach (situate în cordoanele posterioare ale măduvei spinării), care conduc informaţiile pentru sensibilitatea tactilă fină (alături de cele pentru sensibilitatea proprioceptivă conştientă).

2. Deutoneuronul (al II-lea neuron) are corpul situat fie în coarnele posterioare ale măduvei spinării, fie în bulbul rahidian.

Atunci când deutoneuronul este situat în coarnele posterioare ale măduvei spinării, axonul lui intră în:
a) fasciculul spinotalamic anterior (situat în cordonul anterior al măduvei spinării) – conducând sensibilitatea tactilă grosieră, numită şi sensibilitate tactilă protopatică (protopatica);
b) fasciculul spinotalamic lateral (situat în cordonul lateral al măduvei spinării) –conducând sensibilitatea termico-dureroasă. Iar când deutoneuronul este situat în bulbul rahidian, axonul protoneuronului, după cum am arătat mai sus, intră în structura fasciculelor spinobulbare Goll şi Burdach.

3. Al treilea neuron se află la nivelul talamusului (la fel ca toate segmentele de conducere ale analizatorilor, cu excepţia celui olfactiv). Axonul acestuia face sinapsă cu neuronii din aria somestezică primară şi cea secundară, ariile de proiecţie corticală a analizatorului
cutanat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.