TEFS – Sistemul de invatamant

­Organizat pe baza Legii 84/1995, revizuită în 1997, care în articolul 15 precizează: “sistemul naţional de învăţământ este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare a activităţii de instruire şi educare.”

“ Ansamblul acţiunilor organizate, planificate, conduse şi evaluate în cadrul social instituţionalizat specializat, pe baza unor documente, a unui sistem taxonomic al scopurilor şi obiectivelor, pentru instruirea şi educarea tinerilor”( E.Macovei, 1997).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.