Structura trunchiului cerebral

brainstem structure La exteriorul trunchiului cerebral se află substanţa albă, exceptând numai faţa dorsală a mezencefalului, unde se află substanţa cenuşie formată din cei patru coliculi cvadrigemeni.

Substanţa cenuşie este localizată central. Datorită încrucişării fibrelor descendente (motorii) şi a celor ascendente (senzitive) care fragmentează coloanele longitudinale de substanţă cenuşie, aceasta apare ca fiind formată din nuclei.

Substanţa cenuşie a trunchiului cerebral este formată din nucleii proprii şi din nucleii echivalenţi coarnelor din măduvă.

1. Căile de conducere de la nivelul trunchiului cerebral
Trunchiul cerebral este străbătut de căi ascendente ale sensibilităţii şi căi descendente al motricităţii.
A. Căile ascendente
Căile ascendente sunt următoarele:
→ fasciculul spinotalamic lateral, care urcă spre talamus;
→ fasciculul spinotalamic anterior, care urcă spre talamus;
→ fasciculul spinocerebelos ventral (încrucişat), care străbate toate etajele trunchiului cerebral;
→ fasciculul spinocerebelos dorsal (direct), care străbate bulbul;
→ lemniscul medial, care pleacă de la nucleii gracilis (Goll) şi cuneat (Budarch) din bulb şi ajunge la talamus;
→ lemniscul lateral, care pleacă de la nucleii cohleari şi ajunge în corpii geniculaţi interni (metatalamus);
→ lemniscul trigeminal, care se formează din nucleul tractului spinal al trigemenului şi nucleul pontin al trigemenului;
→ lemniscul trigeminal ajunge la talamus, de unde se proiectează în aria somestezică;
→ fasciculul gustativ ascendent, care începe la nivelul nucleului solitar şi urcă spre talamus.

B. Căile descendente
Căile descendente sunt piramidale şi extrapiramidale.
a. Căile piramidale, ajunse în partea inferioară a bulbului, 75% se încrucişează la acest nivel (fasciculul piramidal încrucişat), iar restul, la nivel medular. Pe traiectul prin trunchiul cerebral, din fibrele fasciculului piramidal se desprind fibre corticonucleare, care ajung la nucleii motori ai nervilor cranieni.
b. Căile extrapiramidale, în funcţie de originea lor, străbat toate etajele trunchiului cerebral (fasciculului rubrospinal, nigrospinal, reticulospinal, tectospinal) sau numai bulbul (fasciculele olivospinal şi vestibulospinal).

În afara căilor ascendente şi descendente, în trunchiul cerebral există şi fascicule de asociaţie, care leagă între ei nucleii trunchiului cerebral sau leagă nucleii de formaţiuni supra- sau subiacente.

2. Nucleii de la nivelul trunchiului cerebral
A. Nucleii din bulb
1. Nucleii echivalenţi cornului anterior – nucleii motori sau de origine:
→ nucleul ambiguu – de la care pleacă fibrele motorii ale nervilor IX, X, XI;
→ nucleul motor al hipoglosului – de la care pleacă fibrele motorii ale nervului XII.
2. Nucleii echivalenţi ai cornului posterior – nucleii terminali sau senzitivi (la acest nivel se află deutoneutronul):
→ nucleul tractului spinal al trigemenului, în care se termină o parte din fibrele senzitive ale nervului V;
→ nucleii vestibulari (superior, inferior, medial şi lateral), în care se termină ramura vestibulară a perechii VIII de nervi cranieni;
→ nucleul tractului solitar, în care se termină fibrele gustative ale nervilor VII, IX şi X.
3. Nucleii vegetativi parasimpatici:
→ nucleul salivator inferior;
→ nucleul dorsal al vagului.
4. Nucleii proprii:
→ nucleul olivar (oliva bulbară);
→ nucleii gracilis şi cuneat;
→ nuclei ai formaţiei reticulate.
B. Nucleii din punte
1. Nucleii echivalenţi cornului anterior – nucleii motori sau de origine:
→ nucleul motor al trigemenului de la care pleacă fibrele motorii ale nervului V;
→ nucleul motor al abducensului de la care pleacă fibrele motorii ale nervului VI;
→ nucleul motor al facialului de la care pleacă fibrele motorii ale nervului VII.
2. Nucleii echivalenţi cornului anterior – nucleii terminali sau senzitivi (la acest nivel se află deutoneuronul):
→ nucleul pontin al trigemenului, în care se termină o altă parte din fibrele senzitive ale nervului V;
→ nucleii cohleari (ventral şi dorsal), în care se termină ramura cohleară a perechii VIII de nervi cranieni.
3. Nucleii vegetativi parasimpatici:
→ nucleul salivator superior;
→ nucleul lacrimal.
4. Nucleii proprii:
→ nucleii pontini – interpuşi pe calea cortico-ponto-cerebeloasă;
→ nuclei ai formaţiei reticulate.
C. Nucleii din mezencefal
1. Nucleii echivalenţi cornului anterior – nucleii motori sau de origine:
→ nucleul oculomotorului, de la care pleacă fibrele motorii ale nervului III;
→ nucleul motor al trohlearului, de la care pleacă fibrele motorii ale nervului IV.
2. Nucleii echivalenţi cornului anterior – nucleii terminali sau senzitivi (la acest nivel se află deutoneuronul):
→ nucleul mezencefalic al trigemenului, în care se termină fibrele proprioceptive ale nervului V.
3. Nucleii vegetativi parasimpatici:
→ nucleul accesor al oculomotorului.
4. Nucleii proprii:
→ nucleul roşu;
→ substanţa neagră;
→ nuclei ai formaţiei (substanţei) reticulate.

6 thoughts on “Structura trunchiului cerebral

  1. Pingback: Romania - despre noi » Trunchiul cerebral - structura

  2. Pingback: Trunchiul cerebral – structura | Mariuskl Blog - Doubled H Version

  3. Pingback: » Trunchiul cerebral – structura Club Video

  4. Pingback: » Trunchiul cerebral – structura Galagie!!!!

  5. Pingback: Trunchiul cerebral – structura | A-Z Muzica

  6. Pingback: » Trunchiul cerebral – structura Totul Nou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.