Nervii spinali

spinal nervsNervii spinali conectează măduva cu receptorii şi efectorii (somatici şi vegetativi). Sunt în număr de 31 de perechi. În regiunea cervicală există 8 perechi de nervi cervicali (primul iese între osul occipital şi prima vertebră cervicală), în regiunea toracală sunt 12 perechi de nervi, 5 perechi în regiunea lombară, 5 în sacrală şi o pereche în regiunea coccigiană.

Nervii spinali sunt formaţi din două rădăcini:
→ anterioară (ventrală), motorie;
→ posterioară (dorsală), senzitivă, care prezintă pe traiectul ei ganglionul spinal.

Rădăcina anterioară conţine axonii neuronilor somatomotori din cornul anterior al măduvei şi axonii neuronilor visceromotori din cornul lateral.

Rădăcina posterioară (dorsală) prezintă pe traiectul său ganglionul spinal, la nivelul căruia sunt localizaţi atât neuronii somatosenzitivi, cât şi neuronii viscerosenzitivi.

Neuronii somatosenzitivi au o dendrită lungă, care ajunge la receptorii din piele (exteroreceptori) sau la receptorii somatici
profunzi din aparatul locomotor (priorioceptori). Axonul lor intră în măduvă pe calea rădăcinii posterioare.

Neuronii viscerosenzitivi au şi ei o dendrită lungă, care ajunge la receptorii din viscere (visceroreceptori). Axonii lor pătrund pe calea rădăcinii posterioare în măduvă şi ajung în cordonul lateral al măduvei (zona viscerosenzitivă).

Rădăcinile anterioară şi posterioară ale nervului spinal se unesc şi formează trunchiul nervului spinal, care este mixt, având în structura sa fibre somatomotorii, visceromotorii, somatosenzitive, viscerosenzitive.

Trunchiul nervului spinal iese la exteriorul canalului vertebral prin gaura intervertebrală. După un scurt traiect de la ieşirea sa din canalul vertebral, nervul spinal se desface în ramurile sale: ventrală, dorsală, meningeală şi comunicantă albă. Prin a cincea ramură, comunicantă cenuşie, fibra vegetativă simpatică postganglionară intră în nervul spinal.

Ramurile ventrale, prin anastomozare între ele, formează o serie de plexuri: cervical, brahial, lombar, sacral.

În regiunea toracală, ramurile ventrale ale nervilor se dispun sub forma nervilor intercostali.

Ramura dorsală a nervului spinal conţine, ca şi ramura ventrală,atât fibre motorii, cât şi fibre senzitive; se distribuie la pielea spatelui şi la muşchii jgheaburilor vertebrale.

Ramura meningeală a nervului spinal conţine fibre senzitive şi vasomotorii pentru meninge.

Ramurile comunicante: prin cea albă trece fibra preganglionară mielinică cu originea în neuronul visceromotor din cornul lateral al măduvei, iar prin cea cenuşie, fibra postganglionară amielinică, fiind axonul neuronului din ganglionul simpatic paravertebral.

4 thoughts on “Nervii spinali

  1. Pingback: Putina medicina… « Internet Punct Ro

  2. Pingback: » Putina medicina.. Ascult Muzica

  3. Pingback: » Putina medicina Galagie!!!!

  4. Pingback: Regenerarea nervilor spinali este posibilă, conform medicilor americani | Zece Stiri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.