Funcţiile trunchiului cerebral

Unele funcţii ale trunchiului cerebral se desfăşoară la nivelul componentelor sale, iar altele sunt realizate de ansamblul elementelor care îl formează.

La nivelul bulbului, întâlnim două funcţii fundamentale ale SN: funcţia reflexă şi funcţia de conducere.

În bulb se închid numeroase reflexe, dintre care unele au rol vital. Distrugerea bulbului duce la moarte imediată. Principalele
reflexe bulbare sunt acelea care asigură reglarea a trei funcţii cardinale ale organismului: digestia, circulaţia şi respiraţia.

În afara acestor reflexe, bulbul participă, prin formaţia reticulată, la reglarea tonusului muscular şi la reacţia de trezire corticală. Prin bulb trec toate căile ascendente şi descendente descrise la măduvă. În afară de acestea, bulbul conţine căi de conducere ce leagă bidirecţional nucleii săi proprii de cerebel, de măduva spinării sau de etajele superioare.

La nivelul punţii se realizează funcţia reflexă şi de conducere, precum şi funcţii legate de formaţia reticulară pontină.

Puntea este sediul a numeroase reflexe, dintre care enumerăm: reflexul cornean de clipire (produce închiderea pleoapelor la
stimularea corneei), reflexul auditiv de clipire (clipit reflex, determinat de un zgomot neaşteptat), reflexele masticator, salivator al glandelor submaxilare şi sublinguale, lacrimal, de supt, maseterin (reflex miotatic al muşchilor maseteri).

Tot la acest nivel se află o serie de centri respiratori, iar, prin formaţia sa reticulată, puntea participă la realizarea unor funcţii de ansamblu ale trunchiului cerebral.

Ca şi bulbul, puntea are căi de trecere ascendente şi descendente, precum şi căi proprii. La acest nivel, întâlnim funcţia reflexă, funcţia de conducere, precum şi funcţii de ansamblu ale trunchiului cerebral. Funcţia reflexă este asigurată de către nucleii mezencefalici.

Reflexele asigurate de nucleii mezencefalici

ReflexulEfectulCentrul nervos
 • pupilar fotomotor
 • mioză
 • nucleul accesor al nervului III
 • de acomodare la distanţă
 • mioză, bombarea cristalinului
 • nucleul accesor al nervului III
 • oculo-cefalogir
 • întoarcerea ochilor şi capului spre sursa de lumină
 • coliculii cvadrigemeni superiori
 • acustico-cefalogir
 • întoarcerea ochilor şi capului spre sursa sonoră
 • coliculii cvadrigemeni inferiori

Pedunculii cerebrali sunt străbătuţi de aceleaşi căi nervoase ascendente şi descendente întâlnite la măduvă.

În afara de acestea, întâlnim căi proprii ale trunchiului cerebral, care unesc nucleii extrapiramidali subcorticali cu nucleii motori ai trunchiului cerebral sau leagă hipotalamusul de nucleii vegetativi ai trunchiului cerebral.

Trunchiul cerebral conţine formaţiuni cenuşii care alcătuiesc două sisteme funcţionale: nucleii formaţiei reticulate şi nucleii extrapiramidali. Între aceste structuri există interrelaţii.

Nucleii extrapiramidali ai trunchiului cerebral sunt staţii de întrerupere a căilor extrapiramidale pornite de la cortexul cerebral sau cerebelos. Rolul acestor structuri constă în reglarea mişcărilor comandate voluntar sau a celor automate, a tonusului muscular, a echilibrului şi a posturii individului. În realizarea acestor funcţii complexe participă aferenţele vestibulare, proprioceptive, vizuale şi exteroceptive.

6 thoughts on “Funcţiile trunchiului cerebral

 1. Pingback: Recomandari medicale – II | Mariuskl Blog - Doubled H Version

 2. Pingback: Romania - despre noi » Recomandari medicale - II

 3. Pingback: Recomandari medicale – II | Romania Things

 4. Pingback: Recomandari medicale – II « Andro's Blog

 5. Pingback: Recomandari medicale – 2 « Internet Punct Ro

 6. Pingback: Recomandari medicale – II | J Marius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.