Segmentul de conducere al ochiului

Neuronul I se află la nivelul neuronilor bipolari din retină, iar al II-lea neuron este situat tot în retină, dar mai profund, fiind reprezentat de neuronii multipolari. Axonii neuronilor multipolari, proveniţi din câmpul intern al retinei (câmpul nazal), se încrucişează, formând chiasma optică, după care ajung în tractul optic opus. Axonii proveniţi din câmpul extern al retinei (câmpul temporal) nu se încrucişează şi trec în tractul optic de aceeaşi parte. Nervul optic conţine fibre de la un singur glob ocular, în timp ce tractul optic conţine fibre de la ambii ochi.

Tractul optic ajunge la metatalamus (la corpul geniculat extern), unde majoritatea fibrelor tractului optic fac sinapsă cu cel de-al III-lea neuron, al cărui axon se propagă spre scoarţa cerebrală.

Potenţialul receptor determină apariţia în neuronii multipolari a unor potenţiale de acţiune de tip „tot sau nimic”. Axonii acestor neuroni se termină în corpii geniculaţi laterali (externi) ai metatalamusului, de unde informaţia vizuală este transmisă spre scoarţa cerebrală.

Prelucrarea stimulilor începe încă de la nivelul retinei.

Un neuron multipolar (ganglionar) formează, împreună cu neuroni bipolari şi celulele fotoreceptoare, de la care pornesc semnalele luminoase, o unitate funcţională retiniană.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.