Localizari corticale

Ariile corticale, după funcţia lor, pot fi clasificate în: arii de proiecţie aferente, receptoare sau senzitivo-senzoriale, arii de protecţie eferente, efectoare sau motorii şi arii de asociaţie.

Ariile de proiecţie aferente sunt următoarele:

aria sensibilităţii generale sau aria somestezică se află în girusul postcentral din lobul parietal. În această arie, centrii sunt localizaţi după silueta răsturnată a corpului. Aceasta se prezintă sub forma unui corp diform, la care ies în evidenţă buzele, limba şi mâna cu degetele, în special degetul mare. Acest corp diform a primit numele de homunculus senzitiv;
aria vizuală se găseşte în lobul occipital, în jurul scizurii calcarine;
aria auditivă se află în girusul temporal superior;
aria gustativă se află în regiunea inferioară a girului postcentral;
aria olfactivă se află pe faţa mediană a lobului temporal;
aria vestibulară nu are localizare precisă.

Ariile de proiecţie eferente sunt următoarele:

aria somatomotorie se află în girul precentral din lobul frontal. La acest nivel se formează schema unui corp diform, de unde ies în evidenţă mâna (în special, degetul mare), pentru coordonarea activităţii manuale, şi capul, pentru coordonarea activităţii fonatorii şi mimicii, proiecţie care a primit numele de homunculus motor;
aria premotorie se află anterior de aria motorie principală;
ariile extrapiramidale ocupă aproape în întregime regiunea cortexului.

Ariile de asociaţie sunt ariile corticale ai căror neuroni au rolul de a stabili legătura dintre diferite arii corticale.

Centrii limbajului – Emisfera stângă la dreptaci şi cea dreaptă la stângaci intervin în limbajul articulat. Existenţa unei emisfere
dominante este necesară, deoarece lipsa dominaţiei duce la bâlbâială. Centrii limbajului se află în girul frontal inferior.

Centrii scrisului se află în girul frontal mijlociu, anterior de aria motorie principală.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.