Functia reflexa a cerebelului

Funcţia reflexă a cerebelului este complexă. Reacţiile de răspuns rezultă în urma unor procese de analiză şi comparare permanentă a informaţiilor de la periferie, a comenzii motorii corticale şi a modului de execuţie a acestor comenzi.

Prin conexiunile sale aferente şi eferente, cerebelul este legat bidirecţional: cu scoarţa cerebrală motorie şi cu toţi analizatorii. Se realizează, astfel, o serie de circuite funcţionale, care asigură controlul cerebelos permanent asupra echilibrului, tonusului muscular şi coordonarea mişcărilor voluntare, automate şi reflexe. Principalele conexiuni ale cerebelului sunt: analizatorul vestibular (circuitul vestibulo-cerebelo-fastigio-vestibular), cu cel kinestezic (circuitul spino-cerebro-dento-rubrospinal) şi cu scoarţa motorie (circuitul cortico-ponto-cerebelo-dento-talamo-cortical).

Extirparea globală a cerebelului produce astenie (scăderea forţei musculare), astazie (incapacitatea de a sta în picioare) şi atonie (scăderea tonusului muscular). După câteva luni de la decerebelare, tulburările se atenuează prin compensare corticală.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.