Configuratia externa a emisferelor cerebrale

Emisferele cerebrale prezintă trei feţe: laterală, medială şi inferioară (bazală).

1. Faţa laterală

Pe ea se observă două şanţuri mai adânci: fisura laterală a lui Sylvius şi şanţul lui Rolando. Aceste şanţuri delimitează patru lobi: lobul frontal, situat înaintea şanţului central; lobul parietal, situat deasupra scizurii laterale; lobul temporal, situat sub fisura laterală; lobul occipital, situat în partea posterioară.

Lobul frontal prezintă, la rândul sau, două şanţuri frontale, superior şi inferior şi şanţul precentral. Între aceste şanţuri se află cei trei giri frontali, superior, mijlociu şi inferior şi girul precentral.

Lobul parietal prezintă un şanţ interparietal şi un şanţ postcentral. Între şanţul central şi postcentral se află girul postcentral.

Lobul occipital este străbătut de şanţuri între care se află girii occipitali.

Lobul temporal este parcurs de două şanţuri temporale, superior şi inferior, care delimitează cei trei giri temporali: superior, mijlociu şi inferior.

2. Faţa medială

Deasupra corpului calos, pe faţa medială, se observă şanţul cinguli, paralel cu şanţul corpului calos. Între aceste două şanţuri se află girul cingular. În partea posterioară se află scizura calcarină, care e un şanţ orizontal.

3. Faţa bazală

Pe faţa bazală începe fisura laterală a lui Sylvius, care împarte această faţă în lob orbital, situat anterior de fisura laterală. La nivelul
lobului orbital se remarcă un şanţ cu direcţie antero-posterioară, şanţul olfactiv, care adăposteşte bulbul olfactiv. Lateral de şanţul olfactiv se află şanţurile orbitare, dispuse sub forma literei „H”, între care se delimitează girii orbitali.

Lobul temporo-occipital prezintă, dinspre medial spre lateral, şanţul hipocâmpului, şanţul colateral şi şanţul occipito-temporal. Între acestea se delimitează trei giri: girul hipocampic şi girii occipito-temporal medial şi lateral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.