Compartimente functionale ale sistemului nervos

Reglarea nervoasă a funcţiilor corpului se bazează pe activitatea centrilor nervoşi care prelucrează informaţiile primite şi apoi elaborează comenzi ce sunt transmise efectorilor. Din acest punct de vedere, fiecare centru nervos poate fi separat în două compartimente funcţionale:

1) compartimentul senzitiv, unde sosesc informaţiile culese la nivelul receptorilor;
2) compartimentul motor, care transmite comenzile la efectori.

Aşadar, fiecare organ nervos are două funcţii fundamentale: funcţia senzitivă şi funcţia motorie. La nivelul emisferelor cerebrale mai apare şi funcţia psihică. Separarea funcţiilor sistemului nervos în funcţii senzitive, motorii şi psihice este artificială şi schematică. În realitate, nu există activitate senzitivă fără manifestări motorii, şi viceversa, iar stările psihice rezultă din integrarea primelor două. Toată activitatea sistemului nervos se desfăşoară într-o unitate, în diversitatea ei extraordinară. Mecanismul fundamental de funcţionare a sistemului nervos este actul reflex (sau simplu, reflexul). Reflexul reprezintă reacţia de răspuns a centrilor nervoşi la stimularea unei zone receptoare. Termenul de reflex a fost introdus de către matematicianul şi filosoful francez Réne Descartes (1596-1650). Răspunsul reflex poate fi excitator sau inhibitor.

1 thoughts on “Compartimente functionale ale sistemului nervos

  1. Pingback: polimedia.us/fain/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.