Segmetul periferic al analizatorului gustativ

Receptorii analizatorului gustativ sunt chemoreceptorii, reprezentaţi de muguri gustativi. Aceştia sunt situaţi la nivelul papilelor
gustative caliciforme (circumvalate), fungiforme şi foliate din mucoasa linguală (papilele filiforme nu au muguri gustativi).

Mugurii gustativi au formă ovoidală. În structura lor se găsesc celule senzoriale, care prezintă la polul apical un microvil. La polul bazal al celulelor gustative sosesc terminaţii nervoase ale nervilor facial (VII), glosofarigian (IX) şi vag (X).​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.