Receptorii vestibulari

Sunt situaţi în labirintul membranos.

1. În utriculă şi saculă se găseşte câte o maculă, respectiv utriculară şi saculară, formată din celule de susţinere, aşezate pe o membrană bazală, peste care sunt dispuse celule senzoriale cu cili. La polul bazal al celulelor senzoriale sosesc dendrite ale neuronilor din ganglionul vestibular Scarpa. Cilii sunt înglobaţi în membrana otolitică, în care se află granule de carbonat de calciu şi magneziu, numite otolite.

2. Crestele ampulare, localizate în ampulele canalelor semicirculare membranoase, sunt formate din celule de susţinere şi celule senzoriale. La polul aplical, celulele senzoriale prezintă cili care pătrund într-o cupolă gelatinoasă, iar la polul bazal se găsesc terminaţii dendritice ale neuronilor din ganglionul vestibular Scarpa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.