Tagged: kinetologie

Kinesiologia si Boala 0

Kinesiologia si Boala

Implicarea kinetologiei în toate aspectele activităţilor fizice umane des¬crise mai sus se realizează alături sau independent de alte ştiinţe, discipline sau profesii. Dintre ştiinţele care studiază şi ele mişcarea, kinetologia se detaşează definitoriu prin...

Kinetologia = Activitate Fizica 0

Kinetologia = Activitate Fizica

Această egalitate din subtitlu, cu aspect evident de truism, are însă semnificaţii deosebite pe care merită să le discutăm. Ambele noţiuni poartă în esenţa lor ideea de „mişcare”. Kinetologia însă nu acoperă toată aria...

Evaluarea in Kinesiologie 0

Evaluarea in Kinesiologie

După cum se arăta ceva mai înainte, evaluarea face parte integrantă din kinesiologie. în această monografie există un capitol special consacrat acestei probleme. Aici dorim să punctăm doar câteva aspecte generale. Fără a avea...

Kinesiologia ca disciplină 0

Kinesiologia ca disciplină

Ca ramură a cunoaşterii, cum se sublinia ceva mai înainte, kinesiologia a devenit o ramură a învăţământului, a devenit disciplină în secolul al XVII-lea. In acest secol, „gimnastica” a început să fie învăţată în...

Kinesiologia ca profesie 0

Kinesiologia ca profesie

Această parte a kinetologiei are la bază componenta „practică “, arta prin care un individ practicând o suită de activităţi fizice (exerciţii te¬rapeutice) îşi îmbunătăţeşte starea fizică, îşi ameliorează o serie de suferinţe, îşi...

Kinesiologia ca stiinta 0

Kinesiologia ca stiinta

Am amintit deja încă de la începutul acestui capitol, în cadrul definiţi­ilor, de acest aspect al kinetologiei. Ca orice ştiinţă, kinesiologia are legi precise după care se conduce. Sunt legi împrumutate din alte ştiinţe...

Cadrul Kinesiologiei 0

Cadrul Kinesiologiei

Kinetologia sau kinesiologia, termen introdus de Daily în 1857 la Paris, înseamnă „ştiinţa sau studiul mişcării”, căci „kinein” = mişcare, iar „logos” = a studia, a vorbi despre. Pentru a încadra kinesiologia mai corect...

Notiuni de baza ale kinetologiei 0

Notiuni de baza ale kinetologiei

1. Miscarea omului Expresie care indica totalitatea actelor motrice realizate de om pentru intretinerea relatiilor sale cu mediul natural si social si efectuarea deprinderilor specifice diferitelor discipline sportive. 2. Act motric Fapt simplu de...