Tag Archives: kinesiologie

Kinesiologia si Boala

Implicarea kinetologiei în toate aspectele activităţilor fizice umane des¬crise mai sus se realizează alături sau independent de alte ştiinţe, discipline sau profesii. Dintre ştiinţele care studiază şi ele mişcarea, kinetologia se detaşează definitoriu prin elementul esenţial propriu al kinetologiei, boala, element care face din kinetologie în primul rând o specialitate medicală. Kinetologia abordează boala în […]

Kinetologia = Activitate Fizica

Această egalitate din subtitlu, cu aspect evident de truism, are însă semnificaţii deosebite pe care merită să le discutăm. Ambele noţiuni poartă în esenţa lor ideea de „mişcare”. Kinetologia însă nu acoperă toată aria noţi¬unii de „activitate fizică” şi nici aceasta, evident, nu se rezumă doar la kinetologie. De aici reiese faptul că noţiunea cea […]

Evaluarea in Kinesiologie

După cum se arăta ceva mai înainte, evaluarea face parte integrantă din kinesiologie. în această monografie există un capitol special consacrat acestei probleme. Aici dorim să punctăm doar câteva aspecte generale. Fără a avea pretenţia că dorim să impunem o definiţie proprie pentru evaluare este corect să considerăm că „evaluarea este modalitatea de apreciere cât […]

Kinesiologia ca disciplină

Ca ramură a cunoaşterii, cum se sublinia ceva mai înainte, kinesiologia a devenit o ramură a învăţământului, a devenit disciplină în secolul al XVII-lea. In acest secol, „gimnastica” a început să fie învăţată în şcoli ca materie de studiu, în limba ţărilor respective. Aşa cum s-a putut vedea şi în scurtul istoric expus în această […]

Kinesiologia ca profesie

Această parte a kinetologiei are la bază componenta „practică “, arta prin care un individ practicând o suită de activităţi fizice (exerciţii te¬rapeutice) îşi îmbunătăţeşte starea fizică, îşi ameliorează o serie de suferinţe, îşi reface deficite funcţionale. Dacă componenta ştiinţifică o putem considera „partea ascunsă” a kine¬siologiei ea existând în bagajele de cunoştinţe obligatorii ale […]

Kinesiologia ca stiinta

Am amintit deja încă de la începutul acestui capitol, în cadrul definiţi­ilor, de acest aspect al kinetologiei. Ca orice ştiinţă, kinesiologia are legi precise după care se conduce. Sunt legi împrumutate din alte ştiinţe (fiziologie, fizică, biologie etc.) dar având şi propriile ei legi pe care şi le-a creat pe baza aplicării celor de mai […]

Cadrul Kinesiologiei

Kinetologia sau kinesiologia, termen introdus de Daily în 1857 la Paris, înseamnă „ştiinţa sau studiul mişcării”, căci „kinein” = mişcare, iar „logos” = a studia, a vorbi despre. Pentru a încadra kinesiologia mai corect într-o definiţie ar trebui să spunem că este „ştiinţa mişcării organismelor vii şi a structurilor care  participăla   aceste mişcări”. Desigur că […]

Notiuni de baza ale kinetologiei

1. Miscarea omului Expresie care indica totalitatea actelor motrice realizate de om pentru intretinerea relatiilor sale cu mediul natural si social si efectuarea deprinderilor specifice diferitelor discipline sportive. 2. Act motric Fapt simplu de comportare realizat prin muschii scheletici in vederea obtinerii unui efect elementar de adaptare sau de construire a unei actiuni motrice. 3. […]