Category: Sistemul Nervos

Segmentul de conducere 0

Segmentul de conducere

Segmentul de conducere al analizatorului cutanat este alcătuit din 3 neuroni: 1. Protoneuronul (primul neuron) are corpul celular situat la nivelul ganglionului spinal, dendrita sa la nivelul pielii preluând influxul nervos de la receptori,...

Căile sistemului nervos vegetativ 0

Căile sistemului nervos vegetativ

Simpaticul îşi are căile lui proprii, reprezentate de lanţurile simpatice paravertebrale (latero-vertebrale). Parasimpaticul cranian foloseşte calea unor nervi cranieni, III,VII, IX, X, iar parasimpaticul sacral pe cea a nervilor pelvici. Lanţurile simpatice paravertebrale (latero-vertebrale) sunt două lanţuri...

Centri nervosi ai sistemului parasimpatic 2

Centri nervosi ai sistemului parasimpatic

Centrii sistemului parasimpatic sunt situaţi atât în nucleii parasimpatici din trunchiul cerebral, cât şi în măduva sacrală S2-S4, unde se descrie nucleul parasimpatic pelvin. a. Nucleii parasimpatici sunt: – nucleul accesor al nervului III,...

Centrii nervoşi vegetativi şi legăturile lor cu efectorii 0

Centrii nervoşi vegetativi şi legăturile lor cu efectorii

Centrii nervoşi, situaţi intranevraxial şi extranevraxial, aflaţi în relaţie cu organele a căror activitate o controlează, formează sistemul nervos vegetativ. În cadrul sistemului nervos vegetativ deosebim, structural şi funcţional, un sistem nervos simpatic şi...

Functiile paleocortexului 0

Functiile paleocortexului

Funcţiile paleocortexului: → este centrul cortical al analizatorului olfactiv; → are rol în reglarea actelor de comportament instinctual; → are rol în procesele psihice afective.

Functiile neocortexului 0

Functiile neocortexului

Functiile neocortexului se impart în: senzitive, asociative şi motorii. 1. Funcţiile senzitive se realizează prin segmentele corticale ale analizatorilor (arii senzitive primare). În urma stimulării specifice a acestor arii, este elaborată senzaţia elementară specifică....

Paleocortexul (sistemul limbic) 0

Paleocortexul (sistemul limbic)

Structurile care alcătuiesc sistemul limbic sunt interpuse între diencefal, în jurul căruia formează un arc de cerc, şi neocortex. Are conexiuni întinse cu analizatorul olfactiv, hipotalamusul, talamusul, epitalamusul şi mai puţin cu neocortexul. Cele...

Localizari corticale 0

Localizari corticale

Ariile corticale, după funcţia lor, pot fi clasificate în: arii de proiecţie aferente, receptoare sau senzitivo-senzoriale, arii de protecţie eferente, efectoare sau motorii şi arii de asociaţie. Ariile de proiecţie aferente sunt următoarele: →...

Structura substantei albe a scoartei cerebrale 0

Structura substantei albe a scoartei cerebrale

Substanţa albă a emisferelor cerebrale este formată din fibre de proiecţie, comisurale şi de asociaţie. Fibrele de proiecţie unesc în ambele sensuri scoarţa cu centrii subiacenţi. Fibrele comisurale unesc cele două emisfere, formând corpul...