Category Archives: Sistemul Nervos

Segmentul de conducere

Segmentul de conducere al analizatorului cutanat este alcătuit din 3 neuroni: 1. Protoneuronul (primul neuron) are corpul celular situat la nivelul ganglionului spinal, dendrita sa la nivelul pielii preluând influxul nervos de la receptori, iar axonul său făcând sinapsa cu al II-lea neuron (deutoneuronul). Axonul protoneuronului face sinapsă cu deutoneuronul (cel de al II-lea neuron). […]

Căile sistemului nervos vegetativ

Simpaticul îşi are căile lui proprii, reprezentate de lanţurile simpatice paravertebrale (latero-vertebrale). Parasimpaticul cranian foloseşte calea unor nervi cranieni, III,VII, IX, X, iar parasimpaticul sacral pe cea a nervilor pelvici. Lanţurile simpatice paravertebrale (latero-vertebrale) sunt două lanţuri de ganglioni situaţi de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. Ganglionii latero-vertebrali sunt legaţi şi cu nervii spinali prin […]

Centri nervosi ai sistemului parasimpatic

Centrii sistemului parasimpatic sunt situaţi atât în nucleii parasimpatici din trunchiul cerebral, cât şi în măduva sacrală S2-S4, unde se descrie nucleul parasimpatic pelvin. a. Nucleii parasimpatici sunt: – nucleul accesor al nervului III, situat în mezencefal; fibrele parasimpatice din acest nucleu se distribuie, în final, la muşchiul sfincter al irisului şi la fibrele circulare […]

Centrii nervoşi vegetativi şi legăturile lor cu efectorii

Centrii nervoşi, situaţi intranevraxial şi extranevraxial, aflaţi în relaţie cu organele a căror activitate o controlează, formează sistemul nervos vegetativ. În cadrul sistemului nervos vegetativ deosebim, structural şi funcţional, un sistem nervos simpatic şi unul parasimpatic. Cele mai multe organe primesc o inervaţie vegetativă dublă şi antagonică. În alte organe, simpaticul şi parasimpaticul exercită efecte […]

Functiile neocortexului

Functiile neocortexului se impart în: senzitive, asociative şi motorii. 1. Funcţiile senzitive se realizează prin segmentele corticale ale analizatorilor (arii senzitive primare). În urma stimulării specifice a acestor arii, este elaborată senzaţia elementară specifică. Aceste arii colaborează atât între ele, cât şi cu alte arii corticale (arii asociative, care sunt arii senzitive secundare). 2. Funcţiile […]

Paleocortexul (sistemul limbic)

Structurile care alcătuiesc sistemul limbic sunt interpuse între diencefal, în jurul căruia formează un arc de cerc, şi neocortex. Are conexiuni întinse cu analizatorul olfactiv, hipotalamusul, talamusul, epitalamusul şi mai puţin cu neocortexul. Cele mai importante componente ale sistemului limbic sunt calea olfactivă, formată din nervii olfactivi şi bulbul olfactiv, corpul amigdalian, aflat în profunzimea […]

Localizari corticale

Ariile corticale, după funcţia lor, pot fi clasificate în: arii de proiecţie aferente, receptoare sau senzitivo-senzoriale, arii de protecţie eferente, efectoare sau motorii şi arii de asociaţie. Ariile de proiecţie aferente sunt următoarele: → aria sensibilităţii generale sau aria somestezică se află în girusul postcentral din lobul parietal. În această arie, centrii sunt localizaţi după […]

Structura substantei albe a scoartei cerebrale

Substanţa albă a emisferelor cerebrale este formată din fibre de proiecţie, comisurale şi de asociaţie. Fibrele de proiecţie unesc în ambele sensuri scoarţa cu centrii subiacenţi. Fibrele comisurale unesc cele două emisfere, formând corpul calos, fornixul şi comisura albă anterioară. Fibrele de asociaţie leagă regiuni din aceeaşi emisferă cerebrală.