Category Archives: Analizatorii

Segmentul central al analizatorului

Segmentul central al analizatorului este reprezentat de cele două arii corticale somestezic: cea primară şi cea secundară. Aria somestezică primară este situată în lobul parietal, în girusul postcentral (posterior de şanţul central Rolando). La nivelul ei se proiectează sensibilitatea tactilă fină (epicritică) şi sensibilitatea termico-dureroasă. Aria somestezică secundară se situează în peretele posterior al şanţului […]

Câmpul receptor şi acuitatea senzorială a pielii

Câmpul receptor al unui neuron implicat în sensibilitatea cutanată este aria tegumentară a cărei stimulare determină modificări în rata de descărcare a neuronului respectiv. Suprafaţa câmpului receptor este în raport invers proporţional cu densitatea receptorilor din regiune. Acuitatea tactilă se caracterizează prin pragul de percepere distinctă a două puncte diferite şi este distanţa minimă la […]

Receptorii cutanaţi

Clasificarea receptorilor cutanaţi în funcţie de structură În piele, receptorii există sub formă de terminaţii libere şi terminaţii încapsulate. Terminaţiile libere sunt arborizaţii dendritice ale neuronilor senzitivi din ganglionii spinali, distribuite printre celulele epidermului. Există fibre nervoase care se termină sub forma unui coşuleţ în jurul celulelor epiteliale şi care constituie discurile tactile Merkel. Ele […]

Anexele pielii

Anexele pielii sunt cornoase şi glandulare. A. Anexele cornoase Anexele cornoase sunt reprezentate de firele de păr şi unghii. 1. Firul de păr prezintă o parte înfiptă oblic în piele, rădăcina şi o parte liberă, vizibilă, tulpina. La rădăcina firului de păr se află câte o glandă sebacee şi un muşchi erector al firului de […]

Pielea – analizatorul cutanat

Pielea este un imens câmp receptor, datorită numeroaselor şi variatelor terminaţii ale analizatorului cutanat care formează centrii nervoşi superiori asupra proprietăţilor şi fenomenelor cu care organismul vine în contact. În piele se găsesc receptorii tactili, termici, dureroşi, de presiune şi pentru vibraţii. Pe lângă funcţia senzorială, organul cutanat mai îndeplineşte următoarele roluri: → sistem de protecţie fizică; atunci când este […]

Receptia stimulilor

Potenţialul de receptor (generator) este variaţia de potenţial la nivelul membranei celulei receptoare, produsă de agentul specific. Acest potenţial nu respectă legea „tot sau nimic”, el este potenţial local, a cărui amplitudine variază gradat, în funcţie de intensitatea stimulului. Aplicarea stimulului va determina apariţia potenţialului receptor. Creşterea intensităţii stimulului aplicat va determina creşterea potenţialului de receptor până la atingerea pragului […]

Structura unui analizator

Fiecare analizator este alcătuit din trei segmente: periferic, intermediar şi central. 1. Segmentul periferic (receptorul) este o formaţiune specializată, care poate percepe o anumită formă de energie din mediul extern sau intern, sub formă de stimuli. 2. Segmentul intermediar (de conducere) este format din căile nervoase prin care impulsul nervos conduce stimulii şi este transmis la scoarţa cerebrală. Căile ascendente […]

Peretele globului ocular

Peretele globului ocular este format din trei tunici concentrice – externă, medie şi internă – şi din medii refrigerente. 1. Tunica externă este fibroasă şi formată din două porţiuni inegale: posterior se află sclerotica, iar anterior, corneea. Între sclerotică şi cornee se află şanţul sclero-corneean, în profunzimea căruia se află şi un canal prin care trece umoarea apoasă spre […]