Category Archives: Analizatorii

Segmetul periferic al analizatorului gustativ

Receptorii analizatorului gustativ sunt chemoreceptorii, reprezentaţi de muguri gustativi. Aceştia sunt situaţi la nivelul papilelor gustative caliciforme (circumvalate), fungiforme şi foliate din mucoasa linguală (papilele filiforme nu au muguri gustativi). Mugurii gustativi au formă ovoidală. În structura lor se găsesc celule senzoriale, care prezintă la polul apical un microvil. La polul bazal al celulelor gustative sosesc terminaţii nervoase ale nervilor facial (VII), glosofarigian (IX) şi vag (X).​

Segmentul central al analizatorului olfactiv

Aria de protecţie corticală a informaţiilor olfactive este foarte mare, fiind reprezentată de paleocortex, situat pe faţa medială a emisferelor cerebrale. La fel ca şi simţul gustului, simţul mirosului este un simţ chimic. Este, dintre toate simţurile noastre, cel mai puţin lămurit. Deşi omul poate distinge până la 10.000 de mirosuri diferite, există un număr de aproximativ 50 de mirosuri […]

Segmentul de conducere al analizatorului olfactiv

Axonii neuronilor bipolari pleacă de la polul bazal şi se înmănunchează pentru a forma nervii olfactivi (10-20) care străbat lama ciuruită a etmoidului şi se termină în bulbul olfactiv, făcând sinapsă cu neuronii multipolari de la acest nivel, care reprezintă al II-lea neuron al căii olfactive. Axonii lor formează tractul olfactiv, care, în final, se proiectează în paleocortex. Calea olfactivă […]

Segmentul receptor al analizatorului olfactiv

Receptorii analizatorului olfactiv sunt chemoreceptorii care ocupă partea postero-superioară a foselor nazale, fiind reprezentaţi de neuroni bipolari din mucoasa olfactivă care au şi rol de protoneuron. Neuronii bipolari au o dendrită scurtă şi groasă, care se termină cu o veziculă, prevăzută cu cili, numită butonul olfactiv. Polul dinspre mucoasă al neuronilor bipolari formează un buton olfactiv, prin care se […]

Analizatorul olfactiv

Simţul mirosului – olfacţia – este slab dezvoltat la om, comparativ cu unele animale. Rolul sau principal constă în a depista prezenţa în aer a unor substanţe mirositoare, eventual nocive, şi, împreună cu simţul gustului, de a participa la aprecierea calităţii alimentelor şi la declanşarea secreţiilor digestive.

Segmentul de conducere al receptorilor cutanati

Impulsurile aferente de la proprioceptori sunt conduse prin două căi: → pentru sensibilitatea proprioceptivă conştientă, denumită şi kinestezică (simţul poziţiei şi al mişcării în spaţiu), prin fasciculele spinobulbare; → pentru sensibilitatea proprioceptivă inconştientă – cu rol în reglarea mişcării (simţul tonusului muscular) – prin fasciculele spinocerebeloase Fleschig şi Gowers. A. Segmentul de conducere pentru sensibilitatea proprioceptivă conştientă cuprinde 3 neuroni: 1) […]

Segmentul periferic al receptorilor cutanati

Receptorii analizatorului kinestezic sunt situaţi în muşchi, tendoane, articulaţii, periost, ligamente. 1. Receptorii kinestezici din periost şi articulaţii sunt corpusculii Vater-Pacini, identici cu cei din piele. Ei sunt sensibili la mişcări şi modificări de presiune. 2. Corpusculii neurotendinoşi Golgi sunt situaţi la joncţiunea muşchi-tendon. În corpuscul pătrund 1-3 fibre nervoase (dendrite), care sunt stimulate de întinderea puternică a […]

Analizatorul kinestezic

Desfăşurarea normală a activităţii motorii necesită informarea permanentă a sistemului nervos central despre poziţia spaţială a corpului, a diferitelor sale segmente şi despre gradul de contracţie a muşchilor. Aceste informaţii sunt furnizate de analizatorul vizual şi analizatorul cutanat, dar şi de analizatorul kinestezic, ai cărui receptori specifici se află la nivelul aparatului locomotor (proprioceptori).