Category Archives: Analizatorii

Analizatorul acustico-vestibular

Analizatorul acustic şi analizatorul vestibular – pentru poziţia corpului în repaus şi mişcare – sunt situaţi în urechea internă. Fiecare are câte un nerv care conduce impulsul: nervul acustic (cohlear), respectiv, nervul vestibular. Pe traiectul nervului cohlear se află ganglionul spiral Corti, iar pe traiectul nervului vestibular se află ganglionul vestibular Scarpa. Cei doi nervi […]

Segmentul central al ochiului

Acesta se află la nivelul cortexului cerebral al lobului occipital, în jurul scizurii calcarine, unde se află ariile vizuale primară şi secundare sau asociative. Fiecărui punct de pe retină îi corespunde un punct specific de proiecţie corticală. Aria vizuală primară se întinde mai ales pe faţa medială a lobilor occipitali, de o parte şi de […]

Segmentul de conducere al ochiului

Neuronul I se află la nivelul neuronilor bipolari din retină, iar al II-lea neuron este situat tot în retină, dar mai profund, fiind reprezentat de neuronii multipolari. Axonii neuronilor multipolari, proveniţi din câmpul intern al retinei (câmpul nazal), se încrucişează, formând chiasma optică, după care ajung în tractul optic opus. Axonii proveniţi din câmpul extern […]

Anexele ochiului

Acestea se împart în anexe de mişcare şi anexe de protecţie. Anexele de mişcare sunt reprezentate de muşchii extrinseci ai globului ocular, care, spre deosebire de cei intrinseci, sunt striaţi. Se descriu patru muşchi drepţi şi doi oblici. Mişcările globilor oculari sunt conjugate prin conlucrarea bilaterală a unui număr de muşchi. Mişcarea de lateralitate se […]

Mediile refrigerente

Mediile refrigerente sunt reprezentate de: corneea transparentă, umoarea apoasă, cristalinul şi corpul vitros. Aceste medii au rolul de a refracta razele de lumină. Cristalinul are forma unei lentile biconvexe, transparente, localizată între iris şi corpul vitros şi este învelit de o capsulă elastică – cristaloida. Cristalinul este menţinut la locul său printr-un sistem de fibre […]

Segmentul central al analizatorului gustativ

Aria gustativă este situată în partea inferioară a girusului postcentral. Identitatea substanţelor chimice specifice care stimulează receptorii pentru gust este încă incomplet cunoscută. Au fost identificaţi cel puţin 13 probabili receptori chimici în celulele gustative. Din punct de vedere practic, pentru analiza gustului, calităţile de percepţie au fost împărţite în patru categorii generale, numite senzaţii […]

Segmentul de conducere al analizatorului gustativ

Protoneuronul căii gustative se află în ganglionii anexaţi nervilor VII, IX şi X. Al II-lea neuron se află în nucleul solitar din bulb. Axonii deutoneuronilor se încrucişează, după care se îndreaptă spre talamus, iar de la acest nivel, impulsurile ajung în aria gustativă.